Medlemssida

Bokning av kvällsaktiviteter på Ensta:

Bokningar av kvällsaktiviteter sker genom att skriva in i Roslagsmålarnas kalender samt meddela info@roslagsmalarna.se. Eventuella ändringar i kalendariet som påverkar utställning ska meddelas utställaren i god tid. Kvällsaktiviteter får inte bokas in de torsdagar då utställningar bryts. För att boka i kalendern krävs lösenord.

Aktuellt

13 februari Viskväll till minne av Ulf Johan Tempelman
17 mars Christer Holmberg berättar om oljemåleri sista dagen av ”Vackra bilder i Provence.. ” kl 15 Årsmöte 26 mars kl 19
17 April kl 18-20 Måla & Mingel

Medlemsaktiviteter

Inom Roslagsmålarna finns det flera grupper med olika inriktningar.

Erfarenhetsutbyte (ERFA-grupper)

Studiecirklar

Det finns olika studiecirklar och HomeArt-grupper som träffas på Ensta krog. I Roslagsmålarnas kalender kan du se vilka dagar som respektive grupp träffas. Är du intresserad av att starta en ny kontakta info@roslagsmalarna.se. För tillfället finns följande grupper:

  • Akvarellcirkel
  • HomeArt 1 och 2
  • Fritt måleri/teckning torsdag
  • Ditt eget projekt onsdagar

Kostnad studiecirkel:

1 gång per vecka 600 kr per person och termin

1 gång varannan vecka 450 kr per person och termin

1 gång var 3e vecka 400 kr per person och termin

1 gång var 4e vecka 330 kr per person och termin