Avtal & regler för utställning

Avtal och regler för enskild person

Avtal för utställning i Ensta Krog

Namn:…………………………………………………

Namn:……………………………………………………………………………

Adress:……………………………………………………………………………

Adress:……………………………………………………………………………

Tel:……………………………………   Tel:……………………………………

Period:…………………   Datum:…………………………………………………

Utställningsytor är hela rummet och del av kök, där upphängningsskenor är uppsatta.

Utställningskostnaden inkluderar hyra, el och försäkring upp till 70.000:-.
Vid ev. utnyttjande av försäkring står utställaren för självrisken som är
0,2 x basbeloppet. Om högre försäkringsbelopp önskas är det upp till utställaren att se över sitt försäkringsskydd.
Betalning av hyran 3.000:- (varav 500 kr är bokningsavgift) ska ske senast två veckor före utställningsperiod på Föreningen Roslagsmålarnas postgirokonto 486 78 80-9.

  • Nyckel till Ensta Krog utkvitteras veckan före utställning under ordinarie utställningstider: lör.-sön. 11-16
  • Utställare sköter om utskick, vernissageinbjudan, affischer, annonsering (gratisnotiser) i lokaltidning, DN på stan m fl.
  • Utställare hänger själv sin utställning under fredagen före vernissagedagen.
  • Utställare står för arrangemangen vid vernissagen – drycker, tilltugg etc.
  • Utställare ska iakttaga ”Riktlinjer och regler för utställningar på Ensta krog” – se bilaga.
 • Utställare ska låsa upp och låsa gallret för fönstret i inre rummet. (brandsäkerhet)
 • Observera att utställningslokalen kan vara bokad för möten kvällstid! Detta framgår av almanackan på anslagstavlan i köket. Eventuella ändringar i kalendariet ska arrangören meddela utställaren i god tid.

Sista utställningsdagen tas utställningen ned och utställare städar lokalen, vilket skall vara klart senast kl. 18.00.
Efter utställningens sista dag återlämnas nyckeln snarast.

Avtalet är bindande. Vid ev. avbokning ska utställare kontakta bokningsansvarig och själv skaffa ersättare. Finns reservlista erbjuds tiden i första hand till den som står först på listan. Om man inte hittar ersättare senast fyra veckor före utställningens början måste utställaren själv betala utställningshyran.

Ort och datum………………………….. Bokningsansvarig………………………..

Utställare:………………………………. Utställare:……………………………

Avtalet skickas i två ex varav det ena behålls av utställaren och det andra återsänds underskrivet till bokningsansvarig:

Linda Fröberg
webmaster@roslagsmalarna.se

Utställningsregler