Sven Söderström

Jag heter Sven Söderström och är sedan några år medlem i ”Roslagsmålarna”.

Jag bor i Solna och har ett fritidshus i södra Roslagen
där jag vistas en stor del av min tid. 

Jag har sedan 80-talet ägnat mig åt målning som
fritidsintresse. Min teknik är omväxlande akvarell 
och olja beroende på motiv och sinnesstämning. 

Jag har en förkärlek för marin- och naturmåleri.

Jag har deltagit i kurser och studiecirklar i Medborgarskolans och ABF´s regi.

Bland mina inspirationskällor vill jag nämna Lennart Forsling (landskapsmåleri), Maud Brood (Arne Isacsson-elev), Inga Larsson (stilleben, blommotiv) samt Cindy Kosakowsky och Ulrika Westerberg (klassiskt måleri). 

Jag har tidigare ställt ut på Länsmansgården i Åkersberga, Folkets hus i Solna, Trygg Hansa och Ensta krog (Roslagsmålarna).